Obrázok2 vianoce Riaditeľ ZŠ s MŠ oznamuje, že dňa 22. decembra 2017 (piatok)

bude z organizačno-technických dôvodov

škola, materská škola a školský klub detí

v prevádzke len do 12.00 hod.