stapel av dokument 8197Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfDodatok č. 3 k VZN č. 3/2013300.74 KB