stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 03/2017 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za využívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 pdfNávrh VZN č. 03/2017509.58 KB