SSE obrárokOznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti SSE – Distribúcia, a.s.

v dňa 21.11.2017 (t.j. utorok) od 8.30 hod. do 16.30 hod.

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné  lokality č. d. 0, 276, 279, 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 297, 304, 331, 440, 441, 463, 467, 469, 488, 489, 490, 491, 492, 506, 508, 511, 532, 540, 549, 555, 574, 582, 583, 598, 619, 636, 643, 753.