DSC 0130Farebnosť listov v októbri nás fascinuje svojou krásou. Tieto listy sú akousi symbolikou prežitých rokov, ktoré sú tiež poznačené mnohými farbami. A práve tieto listy sa stali súčasťou výzdoby slávnostného posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.


Obecný úrad v Zborove nad Bystricou pod záštitou pána starostu Juraja Hlavatého pripravil 22.10.2017 príjemné popoludnie pre svojich starších spoluobčanov. Toto obľúbené stretnutie nepokazilo ani zlé počasie a slávnostne vyzdobená  sála sa zaplnila našimi seniormi. Na úvod zaspievala FSk Zborovanka a po otvorení slávnosti sa prítomným prihovoril starosta Juraj Hlavatý a náš správca farnosti Peter Škor. Po milých slovách nasledoval kultúrny program vystúpením škôlkarov. FSk Zborovanka prispela do programu pásmom Zberanie trávy a DSSk Nezábudka potešila prítomných ľudovými piesňami. Hudobný pozdrav priniesla aj skupina Zborovskí heligonkári.

Naši vzácni hostia – primátor mesta Krásno nad Kysucou pán Jozef Grapa, riaditeľ ÚPSVaR v Čadci pán Jozef Cech a starosta obce Skalité pán Ladislav Šimčisko spolu s naším starostom obdarovali seniorov sladkosťou. Po kultúrnom programe sa o hudbu na počúvanie i do tanca postaral Patrik Országh. Pre prítomných bolo pripravené malé pohostenie a boli obdarovaní milým darčekom.

Účinkujúci a všetci ľudia, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia mali rovnaký cieľ – poďakovať sa starším ľuďom za ich doterajší život, prejaviť úctu a vďaku k ich vráskam a ponúknuť im pár príjemných chvíľ. Verím, že sa im to podarilo a naši milí seniori budú mať pekné spomienky z tohto posedenia.


Tak nech je vaša jeseň života pokojná, sfarbená len tými jasnými farbami

a nech ste obklopení úctou a vďakou po celý rok.