mini18sk 3Obec Zborov nad Bystricou podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje spôsobom v mieste obvyklým zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja  a zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja pre volebný obvod č. 2 - Čadca.

 

 

Zoznam kandidátov si môžete pozrieť tu:

pdfZoznam kandidátov pre voľby predsedu ŽSK206.86 KB 

pdfZoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK219.31 KB