skolaZákladná škola s materskou školu
oznamuje rodičom, že
celoškolské a triedne ZRŠ
sa uskutoční
dňa 10.10.2017 o 16.00 hod.