DSC 0277V stredu dňa 27.09.2017 sa v priestoroch zariadenia uskutočnilo slávnostné otvorenie za účasti vzácnych hostí a obyvateľov našej obce. Požehnanie nášho zariadenia uskutočnil náš pán farár p. Peter Škor, ktorý tu odslúžil aj svätú omšu, za čo mu patrí srdečné poďakovanie.

Zariadenie bude slúžiť nielen seniorom z našej obce, ale aj zo širokého okolia. Heslom novovybudovaného zariadenia bude citát D.B. Guriona ,,Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krásnejším." Starosta obce Juraj Hlavatý praje všetkým zamestnancom a klientom tohto zariadenia, aby sa citát D.B. Guriona stal skutočnosťou pre všetkých.

,,Klientom prajem, nech nájdu u nás svoj domov, v ktorom im zamestnanci odovzdajú lásku, trpezlivosť, porozumenie a pomoc. Zamestnancom prajem trpezlivosť, pochopenie a lásku voči všetkým klientom zariadenie."

Na záver si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácií tohto diela, ktoré sa podarilo. Bolo to neskutočné množstvo dobrodincov, ktorí sponzorským príspevkom pomohli k vylepšeniu zariadenie, vďaka patrí mojim spolupracovníkom, ktorí stáli pri mne aj v ťažkých chvíľach a spoločne sme sa borili s problémami, ktoré sa vyskytli. Susedom ďakujem za trpezlivosť počas výstavby, poslancom OZ za spoluprácu a podporu a samozrejme aj Vám moji drahí spoluobčania.

Juraj Hlavatý, starosta obce