DSCN0180Vo štvrtok 29. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017. Pri tejto príležitosti boli ocenení viacerí úspešní žiaci, ktorí svojím úsilím a snahou počas školského roka dokázali, že škola nie je len vzdelávacou inštitúciou, ale je ich druhým domovom, kde vyrastajú, spoznávajú nové možnosti a rozvíjajú svoj talent.

Ocenenie nepatrilo len tým, ktorí majú samé jednotky, ale pochvalu a diplom si prevzali všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentovali svoju školu a našu obec. Ocenenie si prevzali z rúk starostu obce PaedDr. Juraja Hlavatého a riaditeľa školy PaedDr. Milana Križana.

Všetkým žiakom a zamestnancom našej školy prajeme príjemnú dovolenku a oddych, ktorý je dôležitý pre načerpanie nových síl, energie, nápadov a tvorivosti pre nový školský rok 2017/2018.