IMG 0295Uplynulo už 12 rokov, kedy bola podpísaná Listina o priateľstve a spolupráci medzi Chorvátskou obcou Zdenci a našou obcou Zborov  nad Bystricou.

V tejto listine sa obce zaviazali, že budú pestovať a rozvíjať priateľské vzťahy, ako i celkovú spoluprácu v hospodárskom, spoločenskom, kultúrno-umeleckom a športovom živote s cieľom budúceho vzájomného spoznávania sa a prispievania k pozdvihnutiu vzájomného vzťahu medzi Chorvátskou republikou a Slovenskou republikou.

Naši spoluobčania navštívili obec v Chorvátsku v dňoch 29.6. - 02.07.2017. Reprezentovali naše zvyky a tradície na podujatí organizovanom potomkami Slovákov v Zokovom Gaji s názvom „Žatva“. FS Zborovanka sa predstavila svojím vystúpením piesní a hudby v sobotu 01.07.2017. Úspech zožala aj Miška Martykáňová, ktorá zaspievala pieseň Aleluja, ktorou dojala všetkých prítomných. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu obec a Slovenskú republiku na pôde Chorvátskej republiky v obci Zokov Gaj.

V roku 2018 očakávame návštevu priateľov z Chorvátska u nás na Slovensku v obci Zborov nad Bystricou.       

                                                                       PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce