1328139 papper

VYHODNOTENIE PREDLOŽENÝCH PONÚK

Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru

prízemie budovy s.č. 224

Na základe vyhlásenia ,,Obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru – prízemie budovy s.č. 224“ zo dňa 22.05.2017 boli Obci Zborov nad Bystricou doručené štyri ponuky.

Výsledné poradie uchádzačov je nasledovné:
1.    miesto Dominika Poláčková, Krásno nad Kysucou
2.    miesto Ivana Brňáková, Krásno nad Kysucou
3.    miesto Kristína Joneková, Zborov nad Bystricou
4.    miesto Marika Huláková, Stará Bystrica