Aktuálne dianie

thumb 2597313Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.

thumb Snimek1 den deti 2019Obec Zborov nad Bystricou v spolupráci

so Základnou školou Zborov nad Bystricou

Vás pozývajú na ,,Deň detí", ktorý sa bude konať

dňa 2.6.2019 /nedeľa/ od 14.00 hod. v Staviskách.

thumb 2 3 1200x600„Existuje jedna celkom nesebecká, celkom čistá, celkom božská láska. A to je láska matky k svojmu dieťaťu.“ Mama je osoba, ktorá v sebe skrýva radosť, krásu, duchaplnosť, lásku i nehu.

thumb P5070406Dňa 07. mája 2019 oslávila naša najstaršia obyvateľka pani Rozália Válková krásne životné jubileum 99 rokov. K narodeninám prišiel jubilantke zablahoželať aj starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý spolu so svojou zástupkyňou Vlastou Podolákovou.