Aktuálne dianie

thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 03.12.2019 (t.j. utorok) od 7.30 hod. do 18.30 hod.

thumb kalendar 2020Vážení občania,

obec vytvorila na rok 2020 vlastný kalendár, ktorý si v prípade záujmu môžete bezplatne prevziať na obecnom úrade u p. Jantošovej na I. poschodí. 

 

 thumb RADA MLADEZE ZILINSKEHO KRAJA2Rada mládeže Žilinského kraja v 4. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

 Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

stapel av dokument 8197Návrh Dodatku č. 01 k VZN č. 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link: