Aktuálne dianie

i 6114656SEVAK, a.s. príjme do pracovného pomeru elektrikára. Pracovisko: Úpravňa vody Nová Bystrica. Podmienky: Vyučený v odbore elektro, odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom do 1000 V, v triede objektov A, § 22 vyhlášky 508/2009 Z.z..Ďalšie informácie osobne alebo telefonicky poskytne vedúci úpravne Štefan Truchly, tel. 0905 850 619.

 

image preview 83e420 md d9d694 md 7af4f5 md 389522 md 79c881 md

 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu

,,Miestna komunikácia - MK 12, MK 61 - EKN  1367 v k.ú. Zborov nad Bystricou."

pdfInformácia o začatí vyvlastňovacieho konania KNE 1367

thumb doctor holding stethoscope 23 2147822716Ambulancia praktického lekára - MUDr. Čičková oznamuje svojim pacientom, že dňa 01.07.2022 a 04.07.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania RD. Zástup: MUDr. Krchová, Stará Bystrica, č. t. 0911 816 670