Aktuálne dianie

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 31. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 27. júna 2018 (streda) o 15.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

35548074 2039282609723271 1153435642256949248 nObec Zborov nad Bystricou v spolupráci so ZŠ pripravila dňa 17.6.2018 pre deti k ich sviatku MDD rozprávkové popoludnie. Deti si na štarte v Staviskách vyzdvihli preukazy a vydali sa do rozprávkového lesa. Stretli tam šašov, indiánky, prometeusa, čarodejnice, vojakov, ježibaby, rytiera s kňažnou, kohútika, slnečnicu a pirátky.

poziar 04Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

riaditelske volnoRiaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.