Aktuálne dianie

4810 Web Images for Solutions Pages Europe Pig 7Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle § 16 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR

515 mama papa terapiyaV sále Obecného úradu sme dňa 18.11.2018 uvítali do života našich najmenších Zborovanov. Na túto slávnosť bolo pozvaných 24 detí, z toho 18 chlapcov a 6 dievčat.

Snimka1 0Výsledky komunálnych volieb v obci,

ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

Erb obcePodľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 23. novembra 2018 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.