Aktuálne dianie

Futbalovy turnaj 2018Obec Zborov nad Bystricou a TJ SNAHA Zborov nad Bystricou

Vás pozývajú na

,,Futbalový turnaj in memoriam Jána Podoláka - 14. ročník"

v nedeľu 15. júla 2018 od 9.00 hod. na Ihrisku u Komanov.

i 518730Dňa 19.08.2018 /nedeľa/ sa v Obci Zborov nad Bystricou v spolupráci s Občianskym združením CYKLOKYSUCE a obcou Oravská Lesná uskutočnia Cyklistické preteky - „Kysuce, Orava cez kopec 2018 - 2. ročník" a súťaž vo varení kotlíkového gulášu „In memoriam Anna Válková - 3. ročník“.

25510 trhy nakup jarmok stanok clanokDňa 19.08.2018 /nedeľa / sa v Obci Zborov nad Bystricou v spolupráci s Občianskym združením CYKLOKYSUCE a obcou Oravská Lesná uskutočnia Cyklistické preteky - „Kysuce, Orava cez kopec 2018 - 2. ročník"a súťaž vo varení kotlíkového gulášu „In memoriam Anna Válková - 3. ročník“.

poziar 04Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov