Základným zamestnaním obyvateľov tejto oblasti bolo poľnohospodárstvo resp. pestovanie zemiakov a chov dobytka. Keďže prírodné podmienky pre poľnohospodárstvo sú veľmi nepriaznivé, obyvateľstvo bolo nútené si hľadať iné, náhradné zdroje príjmov a obživy. Tieto zdroje nachádzali v rôznych druhoch zamestnania buď sezónneho, výrobného alebo vandrovného charakteru. Prevládalo drevorubačstvo, pltníctvo, šindliarstvo, domácka výroba plátna, poľnohospodárskeho náradia, sitárstvo, košikárstvo, neskôr drotárstvo.