Liečiteľstvo vykonávali ľudoví liečitelia. Liečiteľ nebol profesionálne školený lekár, mal hlbšie vedomosti z tradičnej ľudovej medicíny a ovládal bežné liečebné úkony. Nezriedka sa zaoberal zberom liečivých rastlín a ich uchovávaním. Uchovávanie týchto postupov sa dedilo z generácie na generáciu. Využívalo sa pri ňom spojenie účinkov viacerých praktík ako užívanie liečivých rastlín, zariekavanie, modlenie a iné magické účinky.