udov_dom
Ľudový dom sa vyvíjal od jedno a dvojpriestorového / izba - pitvor / k trojpriestorovému drevenému zrubovému domu / izba - pitvor - komora / až k dvojštítovému / izba - spoločný pitvor - izba /. Domy stavané na svahu boli často podpivničené. Stavebným materiálom bolo drevo, strešnou krytinou tradičný šindel, pivnica bola murovaná z kameňa. Nábytok v tradičnom dome bol veľmi skromný. Pri stenách sa nachádzali rohové lavice, na ktorých sa aj spávalo, do rohu najviac obývanej izby sa umiestňovala veľká murovaná pec. Podlaha bola hlinená, po 1. svetovej vojne drevená. Z kameňa a pálenej hliny sa začali domy stavať až po 1. svetovej vojne a od polovice 20. storočia sa stavajú murované viacpriestorové domy prevažne so štvorcovým pôdorysom.
Osobitnú zmienku si zaslúžili tzv. šopy / letoviská /, ktoré slúžili na ustajnenie dobytka cez leto. Sú to najprimitívnejšie jednopriestorové domy s otvoreným ohniskom. Neskôr sa takýto zrub postupne zmenil na dvoj - alebo trojpriestorové obytné domy / chaty /.