Prvá pečať sa objavuje na listine zo dňa 9. apríla 1785. Pečať nesie latinský nápis: " Zborov. Sigilum Pagi. " Na pečati je vták a sedem cípa grófska koruna. Pečať je vosková. 
Nová pečať z 8. mája 1866 s nápisom vo vonkajšom medzikruží: " Zborov --- " / ďalej nečitateľné / . vo vnútri kruhu je nápis : " Obec Zborow . " Tlač je vypuklá.
Posledná zo starých pečatí sa nachádza na listine z 11. apríla 1878 s maďarským nápisom: " Zborov kozség pecsétje. " Tlač je dutá, zo sadzí, písmená ostávali biele.

Použitá Literatúra:
1. Obecná kronika