V dňoch 22.09. - 24.09.2011 sa uskutočnilo podpísanie dohody o priateľstve a spolupráci DHZ v Chorvátsku. Starostovia Obce Zborov nad Bystricou a Obce Zdenci podpísali túto dohodu na znak súhlasu o spolupráci medzi hasičskými zbormi. Velitelia hasičských zborov sa zaväzujú, že budú pestovať a rozvíjať priateľské vzťahy, ako i spoluprácu v rámci hasičských zborov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie s podpredsedom vlády /poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka/ Božidarom Pankretićom.

Prinášame Vám foto zábery: