Zmesový komunálny odpad
Táto časť tvorí zatiaľ najobjemnejšiu časť odpadu, lebo sa v ňom vyskytujú i komodity, ktoré by mali byť zaradené v druhotných surovinách.
V zmesovom komunálnom odpade by sa mali vyskytovať najmä: hrubo znečistené suroviny, cigaretové nedopalky, keramiky, porcelán, popol,
použité hygienické vložky, obaly od kávy, zrkadlá, kosti, obväzy, koža, obuv, mäsité zbytky jedál, prach, ....

sklo_2


Sklo
– K tejto zložke zaraďujeme: sklené fľaše, poháre alebo fľaštičky, črepy, rozbité sklo z okien (nesmie
obsahovať ani malé množstvo sklenárskeho tmelu), skúmavky, sklo z okuliarov (nie plastikové) a iné.
Nepatrí sem: autosklo, žiarovky, žiarivky, neónky, plexisklo, zrkadlá, teplomery,
TV obrazovky, keramika, porcelán, varné sklo, olovnaté sklo (brúsenie), viečka z pohárov, vrchnáčiky a iné.
plastyPlast
- Medzi plasty sa zaraďujú PET fľaše od nealko nápojov, sirupov a rastlinných olejov, číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, vedrá, fľaštičky od kozmetiky, vrecká od mlieka (bez zvyškov mlieka - v opačnom prípade patria
do zmesového komunálneho odpadu), prepravky fliaš, plastové obaly, tégliky od jogurtov, plastové hračky,
rôzne plastové nádobky, elektroinštalačné rúrky, plastové okná a nábytok a mnohé iné. Uvedené sú tie
najbežnejšie sa vyskytujúce.Nepatria sem: hrubo znečistené plasty, kompozitné obaly, podlahové krytiny,
guma, molitan a ďalšie.kovy


Kovy
– K obalom z kovu patria: plechovky, prázdne konzervy, vrchnáčiky z fliaš, kovové viečka, plechovky od piva
a nealkoholických nápojov – musia byť čisté, zbavené zvyškov potravín alebo nápojov.
Ďalej tu zaraďujeme: kovové obaly od lakov, rôznych kozmetických prípravkov a pod. – tie musia byť zbavené
plastových častí a pôvodných náplní.
Kompozitné obaly
– Kompozitné obaly sú viacvrstvové kombinované materiály (papierové krabice + Al fólia), nazývané
aj Tetrapaky alebo Ekopaky. Zbierajú sa všetky kompozitné obaly od mlieka (bez zvyškov mlieka), džúsov a ďalších nápojov,
môžu byť akejkoľvek veľkosti. Kompozitné obaly musia byť čisté, bez pôvodných náplní, zložené do roviny (zošliapnuté nohou).