zborov100jpg
V znaku je vták so zdvihnutými krídlami a chochlíkom na hlave stojaci na neskutočnom kríku medzi dvoma štylizovanými rastlinami., v kruhopise je nápis : SIGILVM . PAGI . ZBOROV