zborov52

1. Nedatovaná pečať o priemere 25 mm typu z roku 1752. V znaku je vták so zdvihnutými krídlami a chochlíkom na hlave stojaci na neskutočnom kríku medzi dvoma štylizovanými rastlinami, v kruhopise je nápis : SIGILVM . PAGI . ZBOROV