zborov_erb 
 

Súčasný erb obce

V striebornom štíte medzi dvoma zelenými vŕbami s nahor rastúcimi konármi vysoký zelený trávnatý kopec, na ňom čierny obrátený vzlietajúci vták v rovnakej zbroji