nudzovy stav 2020Na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

 

Viac tu: pdfUznesenie č. 695