pandemia rusko ilustrsjaosjaUznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020

aktualizácia od 02.11.-08.11.2020.

pdfUznesenie