i 6053515Uznesenie vlády SR č. 645/2020 k zákazu zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti si môžete prečítať tu:

 

pdfUznesenie vlády SR - zákaz zhromažďovania