covid odbery 1011Regionálna hygienička Vám dáva na vedomie link na informatívne video z laboratória ÚVZ SR s priebehom vyšetrenia odobratej vzorky na COVID-19, ktoré je určené na informovanie širokej verejnosti.

Sajfa sa spolu s infektológom Petrom Sabakom z bratislavských Kramárov, rozhodol ľuďom okrem iného vysvetliť, kedy by mali ísť na testy a čo presne sa deje pri odbere vzorky.

 

Video je dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=h3MEA9wyUT4