thumb coronavirus graphic web feature Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 si môžete prečítať tu: pdfUsmernenie