i 6065016Opatrenia za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom si môžete prečítať tu:

pdfOpatrenie /prevádzky/ č. OLP/6849/2020

pdfOpatrenie č. OLP/6850/2020

pdfOpatrenie č. OLP/6911/2020

pdfOpatrenie č. OLP/6848/2020