i 6065016Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, v súvislosti so súčasnou nepriaznivou situáciu vývoja pandémie COVID 19 v regiónoch Hornej Oravy a Kysuce, a s tým súvisiacim zvýšením počtom pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19 Vám v snahe o elimináciu dôsledkov pandémie dáva na vedomie usmernenia k postupu pri COVID 19.

Uvedené usmernenia obsahujú rady, odporúčania, kroky a postupy, ktoré umožnia rýchlejšie zorientovanie sa v pomoci pre obyvateľov, ktorí to najviac potrebujú. Včasná pripravenosť, preventívne opatrenia, odborné a správne informácie sú predpokladom úspešného zvládnutia nepriaznivej situácie. Našou spoločnou a hlavnou prioritou je ochrana zdravia obyvateľstva a k tomu smerujú všetky naše snahy a kroky.

pdf 10 odporúčaní pri COVID 19

pdf Čo robiť, ak ste chorý 

pdf Osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID 19

pdf Pomoc sebe a druhým