dolezity oznam 300x179Starosta obce Zborov nad Bystricou z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR, vládou Slovenskej republiky, uznesením vlády č. 111 z 11.03.2020 na území obce:

 

 

 

 

NARIAĎUJE
1) Povinnosť nosenia ochranných rúšok na verejných priestranstvách a to:
a) zdravotné stredisko
b) obecný úrad
c) obchody
d) poštu
e) miestne ulice, chodníky
2) Občanom, ktorí prišli zo zahraničia a to z akejkoľvek krajiny nahlásiť sa na obecný úrad na tel. číslo 0911 907 251 a dodržať povinnosť zostať 2 týždne v karanténe (doma). Táto povinnosť sa automaticky týka aj osôb, ktoré sú v spoločnej domácnosti s týmto občanom. V prípade akýchkoľvek informácií o nedodržiavaní tejto karantény prosíme občanov - susedov, aby to nahlásili na tel. č. 158.

 

DOPORUČUJE
1) Seniorom, aby ostali vo svojich domácnostiach vzhľadom na ich ochranu voči nákaze a pre ich dobro.


ŽIADA
1) Rodinných príslušníkov, prípadne susedov osamelých dôchodcov, aby boli v tomto období ohľaduplní a nápomocní pri nakupovaní potravín, liekov a drogérie pre týchto seniorov.


OZNAMUJE
1) Obecný úrad v prípade požiadavky osamelých seniorov, ktorí si nedokážu zabezpečiť základný nákup, ani prostredníctvom príbuzných, resp. susedov sa môžu obrátiť na prednostu obecného úradu p. Kormanca na tel. čísle: 0911907251
2) V tomto období sa zabezpečujú rúška, prostredníctvom miestnych dobrovoľníčok, ktoré sa budú prednostne distribuovať lekárom, dôchodcom v Zariadení pre seniorov Harmónia a dôchodcom nad 70 rokov,
3) Spoločne s MUDr. Čičkovou vyzýva obyvateľov, aby návštevu u lekára zvážili a chodili iba v naliehavých prípadoch. Je potrebné odložiť akékoľvek predoperačné vyšetrenia, výpisy tlačív a potvrdení, lieky je možné objednať cez E-časenku resp. telefonicky 041 4391 119 – nie osobne. Volať po 11.00 hod.