Dôležité informácie - koronavírus

thumb 1582836378 zilinsky epidemiolog ku koronavirusu fakty statistiky a odporucaniaOpatrenie za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom si môžete prečítať tu: pdfOpatrenie

i 6065016Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, v súvislosti so súčasnou nepriaznivou situáciu vývoja pandémie COVID 19 v regiónoch Hornej Oravy a Kysuce, a s tým súvisiacim zvýšením počtom pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19 Vám v snahe o elimináciu dôsledkov pandémie dáva na vedomie usmernenia k postupu pri COVID 19.

thumb koronavirus 02 clanokWOpatrenie k uvoľňovaniu opatrení za účelom ochrany zdravia pred koronavírusom si môžete prečítať tu: pdfOpatrenie

thumb dolezite111Starosta obce Zborov nad Bystricou opätovne žiada všetkých obyvateľov obce na dodržiavanie pokynov vyplývajúcich z mimoriadnej situácie, a to:

1. Občanov obce nad 60 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, prosí, aby ostali vo svojich domácnostiach a len vo veľmi nevyhnutných prípadoch vychádzali na verejnosť a verejné priestranstvá.

thumb 1582836378 zilinsky epidemiolog ku koronavirusu fakty statistiky a odporucaniaOpatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok si môžete prečítať tu: pdfOpatrenie 

thumb YaabStarosta obce nariaďuje zákaz návštev lekárov v ordináciách zdravotného strediska bez telefonického objednania. Nariadenie je vydané na základe pokynu hlavného hygienika Slovenskej republiky.

thumb UVZ SR coronaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci dáva do pozornosti nové informačné materiály pre aktuálnu tému – koronavírus (COVID-19), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nakazenou osobou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

thumb koronavirus ilustrUsmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 si môžete prečítať tu:

pdfUsmernenie hlavného hygienika SR - piata aktualizácia

thumb JtVH5Khvihib7dBDFY9ZDRUznesenie vlády SR č. 115 zo dňa 18. marca 2020 si môžete prečítať tu:

pdfUznesenie č. 115

thumb JtVH5Khvihib7dBDFY9ZDROpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia si môžete prečítať tu:

pdfOpatrenie

thumb koronavirus 1Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia si môžete prečítať tu:

pdfOpatrenie

thumb JtVH5Khvihib7dBDFY9ZDROpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia si môžete prečítať tu:

pdfOpatrenie