Dôležité informácie - koronavírus

thumb coronavirus graphic web feature Usmernenie vlády 772/2021 zo dňa 14.12.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov platné od 17.12.2021.
  pdf Usmernenie vlády 772/202

thumb coronavirus graphic web feature List regionálneho úradu verejného zdravotníctva si môžete prečítať tu: pdfList RÚVZ

nudzovy stav 2020Na základe uznesenia Vlády SR č. 695 zo dňa 24.11.2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

yFptQjyvSeHKY6yjJLFMcg.1280Otvoren priechodyAktuálne informácie k cestovaniu a podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky zo zahraničia.

bf748add d2a7 4236 9ab7 f30946d2f4d1Uznesenie Vlády SR č. 260 zo 14. mája 2021, ktorým sa ukončuje núdzový stav uplynutím 14. mája 2021.

slovensko hranica 1000x600Cezhraničie: Rakúsko - zmena pre pendlerov od 1. apríla 2021

Pendleri sa od 1. apríla 2021 budú preukazovať negatívnym COVID-19 testom 2x týždenne, pričom test nesmie byť starší ako 72 hodín.

thumb 968 1 500 0 0 autoUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 173 a č. 176 z 31. marca 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

nudzovy stav 2020Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021.

i 6053992Na základe Uznesenia vlády SR sa od 3. marca 2021 do odvolania, najneskoršie však do 19. marca 2021 obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod nasledujúceho dňa.

424jsaopojsdpaoUznesenie vlády SR k predĺženiu času trvania núdzového stavu, Manuál „Návrat do škôl 2021" a prehľad opatrení COVID automatu.

web testovaniejiojiojojoVýsledky z testovania na ochorenie COVID-19 v Obci Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť tu: