Aktuálne dianie

 
                 Čistenie obce - 28.04.2012 V sobotu 28.04.2012 sa v našej obci uskutočnilo hromadné čistenie
 obce. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili
 na tejto akcii:

V súčasnosti prebiehajú nasledovné práce:
- práce na cyklotrase
- rekonštrukcia nového mosta u Backy
- budovanie detských ihrísk a pieskovísk pred MŠ v Zborove nad Bystricou

Prinášame Vám fotozábery:

201102212034460.poczt_przody4,, Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme vám k sviatku jari. “

Krásne prežitie Veľkonočných
sviatkov, veľa lásky a rodinnej
pohody vám zo srdca prajú:
starosta obce, prednosta OÚ,
poslanci OZ a kolektív
pracovníkov obecného úradu.
P3260342
Dňom 26.03.2012 / v pondelok / od 15.00 hod.
bola slávnostne zahájená výstava ručných výrobkov
a prác
v Zborove nad Bystricou.  

P3300333             Deň učiteľov

Pri príležitosti dňa učiteľov odovzdal
starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý
plaketu J. A. Komenského za dlhoročnú
prácu v školstve v Zborove nad Bystricou
nasledovným učiteľom:

Dňa 26.03.2012 o 15.00 hod. starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý slávnostne zahájil výstavu
 ručných výrobkov a prác. Pri tejto príležitosti privítal 21 vystavovateľov.
Ručné práce talentovaných vystavovateľov si môžete pozrieť v sále
Obecného úradu v Zborove nad Bystricou do 30.03.2012.

425409_205262939580651_173257189447893_380378_892928690_nMDŽ v Zborove nad Bystricou

,, Svet bez žien by nebol tak krásny, napĺňajú ho svojim pôvabom, nežnosťou           
a citom. Medzinárodný deň žien, ktorý tento rok pripadol na štvrtok 8. marca
je možnosťou poďakovať sa všetkým ženám a mamám. ”