Aktuálne dianie

Zborovo, Zborovo....

Obec Zborov nad Bystricou a kultúrna komisia obce v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadali
v dňoch 16. - 18. septembra 2011 trojdňové hodové slávnosti v Zborove nad Bystricou.

          Poklepaním základného kameňa
        zo dňa 10.08.2011 sa oficiálne začala 

prestavba a nadstavba šk. dielní
  na nájomný bytový dom- 9 b.j.

Zberný dvor

Ministerstvo ŽP overilo verejné obstarávanie na stavebnú časť ,, Zberného dvora "
s víťazným uchádzačom ,, MOLIOR group, s. r. o., Prešov. "
S výstavbou by sa malo začať v 1. polovici augusta 2011 a náklady na výstavbu
predstavujú výšku 127 560, 01 € s DPH.

V tomto období sme začali s výstavbou bytovky,
ktorá sa zrekonštruuje z bývalých školských dielní.

Kysuck_prame        Známa ľudová skupina Oščadninských heligonkárov
           Kysucký prameň z Oščadnice

                         ponúka na predaj


                siedmy a ôsmy CD nosič s názvom
"Kysucký prameň z Oščadnice a Martin Čerňanský".


         Dňa 15.7.2011 sa konalo vyhodnotenie súťaže
  "O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 
           a upravenú predzáhradku".

Naša komisia rozhodla nasledovne:
1. miesto: Litvová Irena

2. miesto: Harantová Mária

3. miesto: Frnková Anna

4. miesto: Louvarová Renáta