Aktuálne dianie

Obecná zabíjačka 
 

Dňa 18.02.2012 / v sobotu / sa uskutočnila
v obci Zborov nad Bystricou          
,, obecná zabíjačka. ”
S prípravami sa začínalo už od skorého rána.               
Pred obecným úradom boli pripravené stoly,
na ktorých v popoludňajších hodinách nechýbali zabíjačkové výrobky
– tlačenky, jaternice, klobásy, sekane a samozrejme ani kapustnica.
Pozvanie na túto akciu za účelom podania pomocnej ruky
pri zrekonštruovaní strechy na rímskokatolíckom kostole v Zborove nad Bystricou
prijali predseda NR SR JUDr. Pavol Hrušovský, KDH,
člen Fondu národného majetku Ing. Pavol Faktor, KDH,
riaditeľ daňového úradu Čadca PaedDr. Marek Dudiak, KDH
a starosta Novej Bystrice Ing. Jozef Balačin.


vianoceJe tu opäť ten krásny čas, čas vianočný.
Čas plný porozumenia, potešenia a srdečnosti,
kedy v srdci pociťujeme radosť a uvedomujeme
si vzácnosť rodiny, našich blízkych i priateľov.
Krátke obdobie, kedy sa väčšina z nás po čase zastaví
a zaslúžene vychutná najkrajšie sviatky roka v kruhu
svojich najbližších.

V utorok 13.12.2011 / v utorok / sme navštívili našich občanov žijúcich v domovoch dôchodcov. Dopoludnie im svojim spevom spríjemnila FSk Zborovanka, za čo sa im chceme srdečne poďakovať. Následne starosta obce poprial našim občanom všetko dobré do nového roka a odovzdal malú pozornosť. Veľké ďakujem patrí aj komisii kultúry a športu za zrealizovanie tejto návštevy.


DSCF0148,, Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc "


Dňa 12.12.2011 / v pondelok / sa uskutočnila pochôdzka Lucii. S menom a sviatkom
sv. Lucie sú spojené mnohé ľudové zvyky a sme radi, že aj v našej obci to nebolo inak.

   Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce.

Dňa 11.12.2011 (nedeľa)
sa uskutočnilo v sále OÚ v Zborove nad Bystricou 
 benefičné vystúpenie "Kvapka pomoci".
Účinkovali: SS JOY BELLS, SS MAKABI, FSk ZBOROVANKA, DDS DRIACIK.
Srdečne ďakujeme všetkým za účasť a za dobrovoľný príspevok,
z ktorého sa vyzbieralo 265 € + 100 € od nemenovaného sponzora.
Výťažok zo vstupného bol venovaný domovu soc. služieb pre deti 
a dospelých SLNIEČKO v Oščadnici.

Prinášame Vám fotozábery:

 

Naša obec bola zaradená  do 2. realizačného projektu

"Revitalizácia krajiny a ochrana pred povodňami"

Úradu vlády SR, z ktorého sme získali 
20 000 €
na revitalizáciu krajiny a ochranu pred povodňami v extraviláne obce,
t.z., že opatrenia sa realizujú od prameňa potoka po hranicu intravilánu obce.

Prinášame Vám fotozábery:


- u Droščákov
- u Mičov
- u Gorilov
- Fojtov potok
- u Backov
- u Pitkov
- u Zuščákov

Október

Mesiac úcty k starším nám dáva priestor,
aby sme starším ľuďom prejavili našu
náklonnosť.
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne.
Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň.
Nedá sa tomu vyhnúť.
Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska,
skôr, či neskôr obelejú vlasy.
 
Človek sa ocitne v jeseni života
a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu.
Vekom nadobudli skúsenosti,
ktoré
môžu odovzdávať mladším,
ak o to stoja.
Napokon, vďačíme im za život.