Aktuálne dianie

   Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce.

Dňa 11.12.2011 (nedeľa)
sa uskutočnilo v sále OÚ v Zborove nad Bystricou 
 benefičné vystúpenie "Kvapka pomoci".
Účinkovali: SS JOY BELLS, SS MAKABI, FSk ZBOROVANKA, DDS DRIACIK.
Srdečne ďakujeme všetkým za účasť a za dobrovoľný príspevok,
z ktorého sa vyzbieralo 265 € + 100 € od nemenovaného sponzora.
Výťažok zo vstupného bol venovaný domovu soc. služieb pre deti 
a dospelých SLNIEČKO v Oščadnici.

Prinášame Vám fotozábery:

 

Naša obec bola zaradená  do 2. realizačného projektu

"Revitalizácia krajiny a ochrana pred povodňami"

Úradu vlády SR, z ktorého sme získali 
20 000 €
na revitalizáciu krajiny a ochranu pred povodňami v extraviláne obce,
t.z., že opatrenia sa realizujú od prameňa potoka po hranicu intravilánu obce.

Prinášame Vám fotozábery:


- u Droščákov
- u Mičov
- u Gorilov
- Fojtov potok
- u Backov
- u Pitkov
- u Zuščákov

Október

Mesiac úcty k starším nám dáva priestor,
aby sme starším ľuďom prejavili našu
náklonnosť.
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne.
Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň.
Nedá sa tomu vyhnúť.
Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska,
skôr, či neskôr obelejú vlasy.
 
Človek sa ocitne v jeseni života
a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
Starší ľudia si zaslúžia úctu.
Vekom nadobudli skúsenosti,
ktoré
môžu odovzdávať mladším,
ak o to stoja.
Napokon, vďačíme im za život. 

Zborovo, Zborovo....

Obec Zborov nad Bystricou a kultúrna komisia obce v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja usporiadali
v dňoch 16. - 18. septembra 2011 trojdňové hodové slávnosti v Zborove nad Bystricou.

          Poklepaním základného kameňa
        zo dňa 10.08.2011 sa oficiálne začala 

prestavba a nadstavba šk. dielní
  na nájomný bytový dom- 9 b.j.

Zberný dvor

Ministerstvo ŽP overilo verejné obstarávanie na stavebnú časť ,, Zberného dvora "
s víťazným uchádzačom ,, MOLIOR group, s. r. o., Prešov. "
S výstavbou by sa malo začať v 1. polovici augusta 2011 a náklady na výstavbu
predstavujú výšku 127 560, 01 € s DPH.