Aktuálne dianie

                   P R Á C E  V  O B C I

 V súčasnej dobe prebiehajú / prebehli nasledovné práce
 v našej obci:

- čistenie potokov u Poláčkov
- obnova pilierov
- vybudované parkovisko pred bytovkami
- dokončujúce práce na cyklotrase

 

                 Z B O R O V S K É  S L Á V N O S T I  2012


       V dňoch od 15.09. - 16.09.2012 sa v našej obci konali

                       ,, Zborovské slávnosti 2012 ".

  V sobotu sa uskutočnila slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom

  kostole v Zborove nad Bystricou, ktorú celebroval Mons. Ľudovít

  Baláži a po nej nasledoval kultúrny program ,, Zborovo, Zborovo "

  v staviskách.


 Obec Zborov nad Bystricou

                      
a Obec Mosty u Jablunkova

     
                       Vás srdečne pozývajú

                                    na

 Z B O R O V S K É  S L Á V N O S T I  2012,

            ( ktoré sa uskutočnia v rámci mikroprojektu
             ,, Cezhraničná spolupráca obcí Zborov nad
                   Bystricou a Mosty u Jablunkova " )

            15.09. - 16.09.2012

P8181109
    Dňa 18. augusta 2012 sa naši občania
zúčastnili súťaže ,, Neznáme se, poznejme se ” 
             v Mostoch u Jablunkova.
V konečnom poradí skončili na krásnom 3. mieste
z 12-tich.                   
Súťažili mužstvá zo Slovenska, Čiech a Poľska.

                 Z B O R O V   F E S T  2012

14. septembra 2012 sa v obci Zborov nad Bystricou
v rámci Zborovských slávností ako sprievodné podujatie
po 2. krát uskutočnil rockový festival Zborov fest 2012.

P6300075V dňoch 30.06. – 01.07.2012 sme navštívili
obec Mosty u Jablunkova v rámci projektu,
    ktorého hlavným cieľom je rozvoj
kultúrno-spoločenskej spolupráce
      v cezhraničnom regióne obcí
Zborov nad Bystricou a Mosty u Jablunkova.