Aktuálne dianie

stapel av dokument 8197DODATOK Č. 04 k VZN č. 01/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v Obci Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

thumb 20200130 162550„Svoj život zasvätil Bohu, lebo Boh je živá, skutočná, všemohúca láska uprostred nás, hlavne v Eucharistii a vo Svätom písme“.


05. február 2020 je výnimočným pre všetkých obyvateľov Mesta Krásno nad Kysucou a Obce Zborov nad Bystricou, pretože v tento deň sa dožíva vzácneho životného jubilea 100 rokov ich duchovný otec Mons. Ľudovít Baláži.

stapel av dokument 8197DODATOK Č. 01 k VZN č. 01/2019 OBCE ZBOROV NAD BYSTRICOU o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení HARMÓNIA – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

thumb i 5379816Štatistický úrad realizuje na úseku štatistiky Výberové zisťovanie pracovných síl. Vybrané domácnosti v našej obci preto môže navštíviť poverený zamestnanec.

DZ29.kominar ilustracna snimka Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kontrolu a vyčistenie komína, aby sa zapísali na sekretariáte obecného úradu alebo nahlásili telefonicky na tel. čísle 0917 483 099 do 31. januára 2020.

thumb Televizia12223Oznamujeme Vám, že dňa 15.01.2020 /streda/ od 7.00 hod. do 14.00 hod. nepôjde káblová televízia z dôvodu pridávania programu STV 3 a z dôvodu technickej údržby. Po vykonaní údržby bude potrebné z Vašej strany programy nanovo naladiť.

thumb imageA11036a3eb25c6e4d8794f02a3ef8492aa14c3c91Obec v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.

realizuje poskytovanie BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI

výlučne pre obyvateľov našej obce.