Aktuálne dianie

Dňa 26.03.2012 o 15.00 hod. starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý slávnostne zahájil výstavu
 ručných výrobkov a prác. Pri tejto príležitosti privítal 21 vystavovateľov.
Ručné práce talentovaných vystavovateľov si môžete pozrieť v sále
Obecného úradu v Zborove nad Bystricou do 30.03.2012.

425409_205262939580651_173257189447893_380378_892928690_nMDŽ v Zborove nad Bystricou

,, Svet bez žien by nebol tak krásny, napĺňajú ho svojim pôvabom, nežnosťou           
a citom. Medzinárodný deň žien, ktorý tento rok pripadol na štvrtok 8. marca
je možnosťou poďakovať sa všetkým ženám a mamám. ”

                 Informácie o priebehu a výsledku hlasovania
                vo volebnom okrsku
v  Zborove nad Bystricou 
  vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012


Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:


Počet voličov zápísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....................1711
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní...............................................1145
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny..........................................1
Počet voličov, ktorí odovzali obálku podľa § 30............................................1144
Počet platných odovzdaných hlasov...........................................................1131

KIA MOTORS ŽILINA

Dňa 06.03.2012 sme v obci Zborov nad Bystricou prijali príjemnú návštevu zo spoločnosti KIA MOTORS Žilina,
a to, viceprezidenta p. Kyo Man Song spolu s delegáciou za účelom podania pomocnej ruky pri obnove
a rekonštrukcií poškodených mostov, ktoré boli zničené a poškodené dňa 25.02.2012 následkom živelnej
pohromy v podobe silných ľadových krýh.
Viceprezident Kyo Man Song odovzdal starostovi obce PaedDr. Jurajovi Hlavatému finančné prostriedky
formou darovacej zmluvy vo výške 30 000 €. 

    V súčasnej dobe prebiehajú búracie práce v budove
,, bývalej materskej škole v Zborove nad Bystricou. "

V stredu 29.02.2012 našu obec navštívil viceprezident Kia Motors Kyo Man Song
spolu s delegáciou za účelom podania pomocnej ruky pri obnove a rekonštrukcii
poškodených mostov. Nesmierne si vážime každú pomoc, ktorá dokáže
zmierniť následky škôd spôsobené rozbúrenou riekou.
Na tomto stretnutí bolo dohodnuté ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční
v závode Kia Motors Žilina.
Prinášame Vám fotozábery:

Dňa 25.02.2012 / v sobotu / postihla našu obec
v raňajších hodinách kalamita. Ľadové kryhy úplne
zdemolovali most u Fojtov, ktorý bol zachytený
až u Droščákov.
Taktiež bol poškodený aj most u Droščákov
a u Kocifajov.