Aktuálne dianie

Zberný dvor

Ministerstvo ŽP overilo verejné obstarávanie na stavebnú časť ,, Zberného dvora "
s víťazným uchádzačom ,, MOLIOR group, s. r. o., Prešov. "
S výstavbou by sa malo začať v 1. polovici augusta 2011 a náklady na výstavbu
predstavujú výšku 127 560, 01 € s DPH.

V tomto období sme začali s výstavbou bytovky,
ktorá sa zrekonštruuje z bývalých školských dielní.

Kysuck_prame        Známa ľudová skupina Oščadninských heligonkárov
           Kysucký prameň z Oščadnice

                         ponúka na predaj


                siedmy a ôsmy CD nosič s názvom
"Kysucký prameň z Oščadnice a Martin Čerňanský".


         Dňa 15.7.2011 sa konalo vyhodnotenie súťaže
  "O najkrajšiu kvetinovú výzdobu balkóna 
           a upravenú predzáhradku".

Naša komisia rozhodla nasledovne:
1. miesto: Litvová Irena

2. miesto: Harantová Mária

3. miesto: Frnková Anna

4. miesto: Louvarová Renáta
bankomat3   Dňa 01. 07. 2011 bol spustený
bankomat v budove Obecného úradu
        Zborov nad Bystricou.


                        PaedDr. Juraj Hlavatý
                             starosta obce
Stretnutie s MONS. Balážim a rehoľ. sestrami
           zo Zborova nad Bystricou


V utorok 28. 06. 2011 v Bratislave Prievoz starosta obce
navštívil niekdajšieho duch. správcu našej farnosti
  MONS. Balážiho a rehoľné sestry z našej obce:
                       s. Stasinkovú
                       s. Zuzčákovú
                       s. Šustekovú.

Spoločnosť Markanet, s.r.o. prichádza s výhodnou ponukou internetu.

Prihláste sa a môžete mať internet za týchto podmienok:
- rýchlosť 2 Mb/s za 8 € mesačne                       ( štandardne 2 Mb/s za 13 € )
- alebo 4 Mb/s za 11 € mesačne                         ( štandardne 4 Mb/s za 16 € )
- pri zaplatená na rok dopredu ( 12 x 8 € = 96 € ) navýšenie rýchlosti na 3 Mb/s
- inštalačný poplatok 70 € s možnosťou rozdeliť ho na štyri mesačné splátky       
- al. varianta inštal. poplatok 1 € - rýchlosť 2 Mb/s za 11 € mesačne
- žiadna časová viazanosť zmluvy
- žiadne obmedzenie prenesených dát