Aktuálne dianie

V súčasnom období prebiehajú práce na cintoríne, kde sa vytvorením kaskád získajú hrobové miesta. Pri fare a kostole prebiehajú výkopové práce na osvetlenie.