Aktuálne dianie

stapel av dokument 8197

Obec Zborov nad Bystricou ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020" je možné nahliadnuť

Ruky srdceObec Zborov nad Bystricou Vás pozýva

na hudobné popoludnie ,,Spievame pre Majku",

ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. októbra 2018 o 14.00 hod.

v sále obecného úradu.

advokatObec v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.

opäť zavádza poskytovanie BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI

výlučne pre obyvateľov našej obce.

zborovske slavnosti 2018Obec Zborov nad Bystricou pod záštitou starostu obce Juraja Hlavatého a v spolupráci s KKS Čadca pripravila ôsmy ročník kultúrnospoločenského podujatia Zborovské slávnosti 2018, ktoré sa konali 15. – 16.9. 2018 v Staviskách.

Europsky tyzden mobility 2015Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. (SAD Žilina) sa zapájajú do Európskeho týždňa mobility s cieľom podpory cestovania verejnou dopravou.

DSCF2137V Čadci sa dňa 7.septembra 2018 konal druhý ročník Festivalu seniorov Kysúc. Organizátorom tohto podujatia bola Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Čadci a mesto Čadca. Na prehliadke sa predstavilo 15 skupín.

hura do skolySlávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční

dňa 3. septembra 2018 o 9.00 hod.

v areáli ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou.

Slávnostná svätá omša bude o 8.00 hod.