Aktuálne dianie

i_1738364

           ,, Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy,
        nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova "
/ J. A. Komenský /

velka_noc

Prijmite náš pozdrav krátky na tieto VEĽKONOČNÉ SVIATKY.
V dobrom zdraví ich prežite, pohody a radosti si užite.
Dobrú šibačku a kúpačku aj s výslužkou vo vačku Vám želajú:
starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý, poslanci OZ, prednosta OcÚ
Mgr. Marcel Kormanec a celý kolektív pracovníkov obecného úradu.
Za účelom zavedenia autobusového spoja počas víkendov                                  
/ sobota, nedeľa/ a dní pracovného pokoja / počas sviatkov /,                                    
kto by využíval autobusový spoj s odchodom 22.20 hod.                           
z Čadce do Novej Bystrice.           

Tento záujem je potrebné nahlásiť na obecný úrad osobne
/ sekretariát starostu / príp. telefonicky 041/230 40 81
do 05.04.2013 do 10.00 hod.

P3210069                Výstava ručných výrobkov a prác

Dňom 21.03.2013 / t.j. štvrtok / od 10.00 hod. sa uskutočnila
výstava ručných výrobkov a prác v Zborove nad Bystricou.
Starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý na nej privítal 21 vystavovateľov.
Táto výstava prebiehala až do soboty 23.03.2013 do 16.00 hod.
Návštevníci si mohli zakúpiť výrobky rôzneho sortimentu.

S najväčšou pravdepodobnosťou už začiatkom mesiaca marec 2013
bude uzavretý úsek cesty I/11. Uzávierka súvisí s výstavbou malého
obchvatu (Čadca  - obchvat, predložka cesty I. triedy I/11).
V súvislosti s touto stavbou sa bude rekonštruovať mostný objekt
ponad rieku Kysuca pod Žarcom.
Rekonštrukcia uvedeného mostného objektu je nevyhnutná,
nakoľko mostný objekt je v havarijnom stave a je pozitívne,
že sa udeje súbežne s výstavbou malého obchvatu.
Rekonštrukcia zahŕňa opravu mostovky i podporných konštrukcií.
Most sa bude rekonštruovať v profile po jednej polovici na dve etapy.
V 1. etape, ktorá potrvá od mesiaca marec až po september, sa bude
rekonštruovať jazdný pruh zo smeru Žilina, v 2. etape, ktorá začne
na prelome septembra a októbra 2013, sa bude rekonštruovať
jazdný pruh zo smeru Čadca.
Doprava bude fungovať len v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch
a bude organizovaná semaforom. Taktiež bude obmedzenia z hľadiska nosnosti,
povolený bude prejazd vozidlám s nosnosťou do 10 t a autobusovej dopravy.
Ostatná nákladná doprava s nosnosťou vyššou ako 10 t bude presmerovaná
na cestu I/11A cez tunel. V čase výluky tunela bude presmerovaná doprava
cez Semeteš – Makov. Vozidlá s nebezpečným nákladom, ktoré nemôžu
využívať tunel, budú môcť využívať len obchádzku trasu cez Semeteš – Makov.
Rekonštrukcia mostného objektu bude mať výrazný dopad na dopravu v Čadci
na Žarci. Jediný prístup na Žarec bude len pri supermarkete Billa,
prístup na Žarec zo smeru Horelica bude uzavretý.
Pešia preprava bude obmedzená až v druhej etape rekonštrukcie mostného objektu,
kedy sa bude rekonštruovať časť mosta s chodníkom.

               
                       
AKTIVITOU K LEPŠÍM VÝSLEDKOM

Týždeň od 11.2.2013 do 15.2.2013 patril žiakom, ktorí sa v rámci projektu

"Inovácia obsahu a metód ako súčasť moderného vzdelávania na Základnej škole

v Zborove nad Bystricou" zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod názvom

"Aktivitou k lepším výsledkom". Cieľom činností žiakov bol zamerať

sa na rozvíjanie kľúčových kompetencií. Záujem o prihlásenie

do kurzu sa stretol s veľkým ohlasom, nakoľko žiaci mali počas kurzu

z prostriedkov Európskej Únie zabezpečenú dopravu, občerstvenie,

pitný režim a skipasy. Na konci kurzu prebehlo vyhodnotenie žiakov.

Celý kurz sa uskutočnil v známom lyžiarskom stredisku

Snowparadies Veľká Rača - Oščadnica. Kurzu sa celkovo

zúčastnilo 39 žiakov pod dohľadom inštruktorov.

Vo štvrtok 21.02.2013 sa zástupcovia
našich športových klubov stretli                 
s poslankyňou Európskeho parlamentu
Katarínou Neveďalovou.       
                           
Na tomto stretnutí bola preberaná otázka podpory
športu z fondov Európskej únie na programovacie
obdobie 2014 – 2020, možnosti čerpania peňazí
a pripravovaný zámer podpory športu                    
zo strany EÚ.
Za naše kluby sa stretnutia zúčastnili                 
Filip Gera a Ladislav Litva.