Aktuálne dianie

ZAMETACIE VOZIDLO

Ďalšia komunálna technika získaná mimo rozpočtu obce
v rámci projektu ,, Kúpou špeciálneho vozidla zlepšiť
kvalitu ovzdušia v obci Zborov nad Bystricou. ”     
        
Toto vozidlo bude slúžiť na zametanie ciest a drobné práce,
ktoré sa vykonávajú v obci.

Finančné prostriedky:                                    
- z Environmentálneho fondu - 126 041 eur                  
- vlastné zdroje obce - 12 449 eur

zametacie_vozidlozametacie_vozidlo_2

P1110307
Dňa 29.06.2013 sa v našej obci uskutočnili
              J Á N S K E   O H N E.

Prinášame Vám fotozábery:

            Cesta rozprávkovým lesom

Dňa 29.06.2013 sa uskutočnilo v našej obci                             
,, Rozprávkové popoludnie ” na ihrisku u Komanov.                      
Súťaže pripravili kolektív ZŠ v spolupráci s DHZ Zborov                    
nad Bystricou, FSk Zborovanka, kultúrna komisia                   
a kolektív pracovníkov OcÚ.

Rekreačné zariadenie ALFA sa nachádzajú priamo v obci Podhájska,

vzdialené od železničnej a autobusovej stanici cca. 600m. 

Ponúkame  ubytovanie v 2., 3., a 4 lôžkových izbách .

Každá izba je vybavená samostatným sociálnym zariadením (WC, sprcha),

farebným TV, kuchynským kútom so základným kuchynským vybavením,

chladničkou a dvojplatničkou. Takisto je k dispozícii i vonkajšie záhradné

sedenie s krbom a ohniskom.  Wi-fi  pripojenie

Parkovanie je možné priamo pri zariadení  -  UZAVRETY PRIESTOR,

LEN  PRE UBYTOVANYCH KLIENTOV.

               
                  i n f o r m u j e,

že predložil v súlade s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z.            
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu           
o hodnotení strategického dokumentu
,, Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja                
na roky 2011 – 2015 ”,
ktorá Vám podľa § 10 ods. 3 a 4
zákona bude k dispozícii na príslušnom Obvodnom úrade
životného prostredia v Čadci.
Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami              
§ 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa
www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR
www.enviroportal.sk.
baner_1156528205513de1cbbdd4f8.52913079
                 Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
         Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 12. mája 2013.