Aktuálne dianie

detske ihrisko mDetské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove našich detí. Sú významným miestom oddychu a relaxu pre rodičov a ich deti, ale i bezpečným miestom, kde môžu všetci spoločne tráviť svoj voľný čas.

Veď každé dieťa na ihrisku ožije. Hra rozvíja nielen jeho detskú tvorivosť, ale prebúdza aj jeho fantáziu, uvoľňuje energiu a umožňuje mu baviť sa.

IMG 2945Kvalitné výkony, dobrá nálada a vynikajúca divácka kulisa naplnili športovú halu v Trnave na 19. ročníku Festivalu pohybových skladieb dňa 7.3.2015. Organizátori z Klubu gymnastických športov Slávia Trnava privítali účastníkov z 23 klubov Slovenska, Čiech a Maďarska, celkovo viac ako 400 účastníkov, ktorí sa predstavili v 45 pohybových skladbách.

V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani neuvedomujeme ako sa striedajú dni pracovné i dni sviatočné. Na sviatok našich najdrahších bytostí by sme však nikdy nemali zabúdať. 8. marec 2015 je Medzinárodným dňom žien a preto mi dovoľte, aby som vám milé ženy vo svojom mene k vášmu sviatku zaželal.

Minulý týždeň v utorok dňa 25.2.2015 našu obec navštívili starostovia z Mikroregiónu povodí Stonávky. Táto návšteva sa uskutočnila v rámci mikroprojektu ČR – SR ,,Informujme sa navzájom", ktorý spoločne realizujeme a úspešne ukončujeme. Výsledkom spomínaného projektu je vybudovanie infokiosku pri obecnom úrade, vytvorenie webovej stránky mikroregiónu a umiestnenie dvoch informačných tabúľ v našej obci.

fasiangyFAŠIANGY sú symbolom veselosti a zábavy pred 40 dňovým pôstom. Fašiangy Turíce, Veľká noc príde... Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Dňa 17. 02. 2015 sme mali možnosť počuť túto fašiangovú pieseň vďaka FS Zborovanka,ktorej sa touto cestou chcem poďakovať, že v našej obci a jej okolí zachovávajú tradície našich otcov, ktoré je potrebné si pripomínať a odovzdávať mladšej generácii.

Obec Zborov nad Bystricou ponúka na predaj svoj prebytočný hnuteľný majetok
formou priameho predaja a to: osobné motorové vozidlo  ŠKODA FELÍCIA ČERVENÁ METALÍZA TMAVÁ

mons. BaliV živote človeka sú chvíle veselé, smutné, úsmevné ale i výnimočné. Deň 5. február 2015 je určite pre všetkých Zborovanov výnimočný. Výnimočný v tom, že môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že nášmu kňazovi, Mons. Balážimu,doprial zdravie, silu a Božie požehnanie dožiť sa krásneho životného jubilea 95 rokov.