Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, že povinnosť podať daňové priznanie majú noví
aj doterajší vlastníci do 31. januára 2014.


Noví vlastníci podávajú daňové priznanie k nehnuteľnosti, ktorú nadobudli:
•    darovaním
•    kúpou
•    dedením
•    dražbou
•    rozhodnutím súdu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sú však povinní podať aj vlastníci,
pri ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti
a bolo im vydané:
•    stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby
•    kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:
•    zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
•    zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy,
•    zániku daňovej povinnosť jednej nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie),
ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.
Kysucká agentúra ponúka voľné pracovné miesta vo výrobe v ČR i SR
pre mužov i ženy za dobrých finančných podmienok a s ubytovaním pre profesie
zvárači, brúsiči, operátori výroby, skladník či ďalšie strojárenské profesie.


V prípade záujmu je potrebné doručiť životopis alebo osobne navštíviť Kysuckú
agentúru, ktorá sídli v budove Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste (samostatný vchod).

Informácie získate aj na www.kysuckaagentura.sk alebo na tel. č. 0904 016 622.
kysucky_kalendar            
          NA PREDAJ!Kysucký kalendár na rok 2014

  si môžete zakúpiť na Obecnom
 
  úrade v Zborove nad Bystricou
 
            / sekretariát /
 
         v sume 3 eura / ks.