Aktuálne dianie

P1150609Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto roku súťaž formou testu prebehla dňa 1. decembra. Úlohy boli veľmi zaujímavé z rôznych oblastí – z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy.

zilina r324 st.ir3 t600Začiatkom roka 2016 nastali zmeny v legislatíve na úseku dopravy, ktoré priniesli do tejto oblasti množstvo noviniek. Jednou z nich, ktorá určite stojí za povšimnutie je tzv. GENERÁLNY PARDON pre vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly, ktorý zaviedlo do platnosti v období od 1.1.2016 do 29.2.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

13349 0 srdiecko zo stuhyDňa 27.12.2015 vás navštívili koledníci Dobrej noviny. Koledovanie bolo spojené s finančnou zbierkou na pomoc chudobným v Afrike. Vyzbieralo sa 2 013 EUR.

pomoc 586x392Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou vyhlásilo dobrovoľnú zbierku pre rodinu Petrekovú, ktorá prišla dňa 24. decembra 2015 pri požiari rodinného domu o bývanie.

12512000 907640976000216 1776283589 nV horách pri obci Lodno sa stratila fenka Svätohubertského psa tiež známeho ako Bloodhound. Počúva na meno Lady.

3 fa54abc1bde7d9416fecf6e3b844f77e83f63569Oznamujeme občanom, že termín podania

daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2017

je do 31. januára 2017.

max psíkPomôžte pri hľadaní psíka Maxa.