Aktuálne dianie

Prvé dieťa narodené v roku 2015 v Žilinskom kraji je zo Zborova nad Bystricou. Miška Pytlová bude robiť radosť otcovi Michalovi a matke Martinke. Spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva jej prajeme veľa zdravia a rodičom prajeme veľa úspechov pri výchove.

Touto cestou upozorňujeme všetkých občanov používajúcich zábavnú pyrotechniku, že na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka. Používanie pyrotechniky mimo stanovenú dobu sa považuje za priestupok a vinníkovi bude uložená pokuta až do výšky 250 €.
Zároveň žiadame občanov, aby týchto vinníkov nahlásili obecnej polícií na č. telefónu 0917529034, resp.  na obecný úrad č. telefónu 0911484401.
Zabráňme spoločne vinníkom nerešpektovať nariadenie.

Predvianočný vyvoz odpadov v nasej obci:
Pondelok - utorok zvoz TKO
Streda - zvoz plastov
Štvrtok - zvoz skla
Piatok - zvoz olejov

Sobotný podvečer patril v našej obci tým najmenším. Nedočkavé, radostné, sprevádzané predvianočnou atmosférou čakali spoločne stovky malých Zborovčanov na príchod obľúbeného Mikuláša.
Mikulášska nádielka začala pre najmenších skvelou atmosférou. Mikuláš spolu so starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým rozsvietili vianočný stromček, ktorý je každoročne dominantou vianočnej výzdoby v obci.

6. decembra o 17.00 hod. príde na koči Mikuláš, aby všetky deti, ktoré zavítajú pred Obecný úrad obdaroval sladkosťami. V tento deň sa opätovne rozsvieti bohatá vianočná výzdoba.

Posledná novembrová nedeľa bola na Obecnom úrade plná plaču. Postarali sa oň noví, najmladší občania našej obce. Starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý ich v nedeľu 30. novembra 2014 pozval aj s rodičmi, aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne privítal do rodiny Zborova nad Bystricou.