Aktuálne dianie

koniec noznice spustenie paska ukoncenie prestrihSrdečne vás pozývame na slávnostné prestrihnutie pásky na stavbe „Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou“ za účasti ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD.

DSC 0095Vyvrcholením celoročného spoločenského diania v našej obci sa stal ako vždy reprezentačný ples. V tomto roku sa konal už jeho 16. ročník. Práve sobota 30. januára 2016 patrila tejto významnej udalosti. Tento rok ju poriadala obec spoločne so Strednou odbornou školou obchodu a služieb Čadca, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Pečať miest a obcíObec Zborov nad Bystricou bola Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotená za rok 2015 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Bola jej udelená „PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST“.

P1150609Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci našej školy zapájajú každý rok. V tomto roku súťaž formou testu prebehla dňa 1. decembra. Úlohy boli veľmi zaujímavé z rôznych oblastí – z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej a hudobnej výchovy.

zilina r324 st.ir3 t600Začiatkom roka 2016 nastali zmeny v legislatíve na úseku dopravy, ktoré priniesli do tejto oblasti množstvo noviniek. Jednou z nich, ktorá určite stojí za povšimnutie je tzv. GENERÁLNY PARDON pre vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly, ktorý zaviedlo do platnosti v období od 1.1.2016 do 29.2.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

13349 0 srdiecko zo stuhyDňa 27.12.2015 vás navštívili koledníci Dobrej noviny. Koledovanie bolo spojené s finančnou zbierkou na pomoc chudobným v Afrike. Vyzbieralo sa 2 013 EUR.

pomoc 586x392Obecné zastupiteľstvo v Zborove nad Bystricou vyhlásilo dobrovoľnú zbierku pre rodinu Petrekovú, ktorá prišla dňa 24. decembra 2015 pri požiari rodinného domu o bývanie.