Aktuálne dianie

fasiangyFAŠIANGY sú symbolom veselosti a zábavy pred 40 dňovým pôstom. Fašiangy Turíce, Veľká noc príde... Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Dňa 17. 02. 2015 sme mali možnosť počuť túto fašiangovú pieseň vďaka FS Zborovanka,ktorej sa touto cestou chcem poďakovať, že v našej obci a jej okolí zachovávajú tradície našich otcov, ktoré je potrebné si pripomínať a odovzdávať mladšej generácii.

Obec Zborov nad Bystricou ponúka na predaj svoj prebytočný hnuteľný majetok
formou priameho predaja a to: osobné motorové vozidlo  ŠKODA FELÍCIA ČERVENÁ METALÍZA TMAVÁ

mons. BaliV živote človeka sú chvíle veselé, smutné, úsmevné ale i výnimočné. Deň 5. február 2015 je určite pre všetkých Zborovanov výnimočný. Výnimočný v tom, že môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že nášmu kňazovi, Mons. Balážimu,doprial zdravie, silu a Božie požehnanie dožiť sa krásneho životného jubilea 95 rokov.

 

Vážení občania,
rodina a túžba po harmonickom manželstve je stále najvyššie medzi hodnotami. Keď sa povie rodina, máme bežne na mysli rodinu postavenú na manželstve muža a ženy, tak ako je to aj momentálne definované v našom zákone o rodine, kde deti majú možnosť vidieť vzory milujúcej mamy a láskavého otca, kde muž a žena sú si vo všetkom rovní a hoci sú odlišní, dopĺňajú sa a spoločne môžu vytvárať harmonický vzťah nasmerovaný spoločnou cestou. V poslednej dobe nevedome plynú ohrozenia manželstva muža a ženy, jeho výnimočnosti a hodnoty pre spoločnosť, ohrozenia stability rodiny, práv rodičov na slobodnú výchovu detí či práva detí na stabilnú rodinu s mamou a otcom.

Viaceré výroky slávnych ľudí nám dodnes pripomínajú, aké je dôležité poznať minulosť svojho národa, regiónu, kde sme sa narodili alebo kde žijeme.

V tomto roku 2015 si obec Zborov nad Bystricou pripomenie 380. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti sa bude celý rok 2015 niesť v duchu osláv. Idea osláv bude zahŕňať množstvo malých a väčších podujatí pre obyvateľov, ale i návštevníkov obce, ktoré budú atraktívnym spôsobom prezentovať túto významnú udalosť. Samozrejme, aj hlavné kultúrne podujatie Zborovské hodové slávnosti budú naladené na nôtu osláv a budú sa konať pod záštitou starostu obce.

Reprezentačný ples obce Zborov nad Bystricou považujú mnohí za jednu z najvýznamnejších udalostí roka. Ani začiatok roka 2015 nebude výnimkou, a tak sa hostia tohtoročného Reprezentačného plesu obce Zborov nad Bystricou môžu tešiť na príjemnú atmosféru.

Ak ste v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali či zdedili, v takomt prípade patríte do skupiny osôb, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2015.
Samospráva pre rok 2015 daň nezvýšila, sadzby zostávajú nezmenené. Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane (obec Zborov nad Bystricou).