Aktuálne dianie

OxxbGEPočas letných prázdnin je k dispozícii pre záujemcov o športové aktivity multifunkčné ihrisko (MI) v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod. Mimo vyhradeného času je vstup do areálu zakázaný. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

36087420 10209345725998530 654011622397837312 oDňa 23.6.2018 sa konal 44. ročník Kysuckého maratónu, ako 2. najstarší maratón na Slovensku, ktorý sa po 53 rokoch vrátil na pôvodnú trať. V rámci podujatia sa tradične bežal polmaratón maratónska štafeta, ale i minimaratón pre deti.

16Nedeľné popoludnie 24.6. patrilo premiére komédie Veľká banková lúpež. Naše ochotnícke divadlo Driak zinscenovalo hru Michala Várošíka, ktorou pobavili divákov a zožali za ňu veľký potlesk. V hre sa okrem stálych hercov predstavili aj nováčikovia.

35548074 2039282609723271 1153435642256949248 nObec Zborov nad Bystricou v spolupráci so ZŠ pripravila dňa 17.6.2018 pre deti k ich sviatku MDD rozprávkové popoludnie. Deti si na štarte v Staviskách vyzdvihli preukazy a vydali sa do rozprávkového lesa. Stretli tam šašov, indiánky, prometeusa, čarodejnice, vojakov, ježibaby, rytiera s kňažnou, kohútika, slnečnicu a pirátky.

poziar 04Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

riaditelske volnoRiaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

janske ohne 2 2018Obec Zborov nad Bystricou a FSk Zborovanka

Vás pozývajú na ,,Jánske ohne"

v sobotu 23. júna 2018 od 19.00 hod. na Ihrisku u Komanov.