Aktuálne dianie

Bez názvu hkDobrovoľné hasičské zbory patria medzi najstaršie záujmové organizácie v SR a v súčasnosti majú zastúpenie takmer v každej obci. Určite ste aj vy alebo vaše deti raz snívali, že by ste chceli byť hasičmi. Preto Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi z okrsku č.3 pripravili na poslednú prázdninovú nedeľu 29.8.2021 zaujímavý a bohatý program pod názvom Hasičská nedeľa.

stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 03/2021 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 02/2021 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

Oznam poštaObec Zborov nad Bystricou spoločne so Slovenskou poštou oznamuje širokej verejnosti, že pobočka Slovenskej pošty v Zborove nad Bystricou bude dočasne presťahovaná do priestorov obecného úradu z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie.

230543475 4342163482529907 7631968727374099063 nVážení občania!

V poslednej dobe zisťujú pracovníci Zberného dvora na tried. plastov a papiera, že sa v 1 100 l kontajner. na plast, papier a sklo na stanoviskách nachádza veľké množstvo biolog. komunál. odpadu v rôznom stupni rozkladu, inými slovami, že si niektorí naši obyv. zamieňajú svoje popolnice, resp. nádoby na bioodpad s kontajnermi na plast, papier a sklo.

oznam stravaDňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.

87de1800 11e3 43f6 ada0 b3abf81590d0 dam url4kgxekObčan, ktorý chce nahlásiť škodu spôsobenú zverou na svojom majetku, navštívi Obecný úrad v Zborove nad Bystricou, kde mu pracovníci na 1.poschodí (referát životného prostredia) sprostredkujú kontakt na príslušného poľovníka, ktorý po oznámení škody situáciu prešetrí a vydá k nej kladné resp. záporné stanovisko.