Aktuálne dianie

thumb zaciatok skolskeho rokaMilé deti, rodičia, učitelia a priatelia,
pobyt v materskej škole je pre detičky veľmi dôležitým obdobím. Deti sa tu učia zručnostiam, istej disciplíne, učia sa nové hry, objavujú svoju kreativitu a vynaliezavosť, no najmä si osvojujú pocit byť v kolektíve.

thumb e img 640 5 800 600 0 ffffffObec Zborov nad Bystricou Vás

srdečne pozýva na Stavanie mája

v utorok 30. apríla 2019 o 18.15 hod. v Staviskách.

thumb EU vlajkaZMENA VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ a sídla okrskových volebných komisií č. 1 a 2 pre voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 25.05.2019 od 7.00 – 22.00 hod.

thumb 1 lOznamujeme občanom, že obecný úrad bude

dňa 18. apríla 2019 (t.j. štvrtok)

ZATVORENÝ z dôvodu čerpania RD.

stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

thumb 2597313Vyžrebované čísla kandidátnych listín

pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

si môžete pozrieť tu: pdfVyžrebované čísla kandidátnych listín

stapel av dokument 8197Dodatok č. 3 k VZN č. 01/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link: