Aktuálne dianie

Zborov 27 03 2017Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

44043543 10205109754739575 2937178823491321856 oV obci Zborov nad Bystricou je veľa talentovaných ľudí, ktorí sa venujú spevu a hudbe. Svoj talent predvádzajú na rôznych prehliadkach, súťažiach a vystúpeniach mimo obce a nemajú veľa príležitostí potešiť svojich rodákov na domácej pôde. A preto vznikla myšlienka usporiadať hudobné popoludnie, na ktorom by sa prezentovali hudobné skupiny, speváci a muzikanti zo Zborova nad Bystricou.

ucta k starsim1Srdečne Vás pozývame

na priateľské posedenie pri príležitosti ,,Úcty k starším",

ktoré sa bude konať dňa 28.10.2018 (nedeľa) o 15.00 hod.

v sále Obecného úradu.

kostol vo vychylovke 1852Srdečne Vás pozývame na sv. omšu

do Kaplnky Panny Márie Ružencovej v Skanzene vo Vychylovke,

ktorá sa uskutoční v nedeľu 21. októbra 2018 o 13.00 hod.

FOFO16Dňa 23. septembra 2018 sa v telocvični ZŠ konal 1.ročník podujatia ,,EKOBLŠKA - dajme veciam druhú šancu!" K dispozícii bolo 23 predajných stánkov s oblečením, hračkami, s produktami zo záhradky i s Hand made výrobkami. Počas celého popoludnia nás sprevádzala príjemná priateľská atmosféra, chutné občerstvenie a živá hudba. Ďakujeme všetkým za nákup a tešíme sa na ďalší ročník.

stapel av dokument 8197

Obec Zborov nad Bystricou ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020" je možné nahliadnuť

Ruky srdceObec Zborov nad Bystricou Vás pozýva

na hudobné popoludnie ,,Spievame pre Majku",

ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. októbra 2018 o 14.00 hod.

v sále obecného úradu.