Aktuálne dianie

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 8. februára 2019 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

thumb volba prezidenta 2019V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny, podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb starosta obce Zborov nad Bystricou menuje za

thumb snehova kalamitaNa základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca vyhlásil dňa 15.01.2019 15.00 hod. vo svojom územnom obvode mimoriadnu situáciu.

volby prezidenta srUTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16.03.2019 od 7.00 – 22.00 hod.

Osobnost kysuc 2019 Je nám nesmiernym potešením, že náš spoluobčan p. Ladislav Litva, získal ocenenie „Osobnosť Kysúc za rok 2018“, ktorá mu bola udelená za mimoriadny športový výkon dňa 13.01.2019 v Kultúrnom dome v Čadci.

thumb volby prezidenta 2019I Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

3 fa54abc1bde7d9416fecf6e3b844f77e83f63569Oznamujeme občanom, že termín podania

daňového priznania k dani z nehnuteľnosti za rok 2018

je do 31. januára 2019.